شرکت بیولجند متعهد به استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه در زمینه تحقیقات بیوتکنولوژی است.

یک کشف جادویی

  • ما در بیولجند مفتخیریم به همراهی با شما در مسیر کشف اتفاقات علمی جدید.
  • موفقیت شرکای تجاری و تحقیقاتی ما، موفقیت ماست.
  • بیولجند در زمینه های تحقیقاتی مانند ایمونولوژی، علوم اعصاب، سرطان و … به صورت تخصص فعالیت می کند.
  • در بیولجند هم سازمان و هم نیروی انسانی برای آینده ای بهتر تلاش میکند.