الکترولیت آنالایزر سلکتا لایت ۳۹۱۰

الکترولیت آنالایزر سلکتا لایت ۳۹۱۰

توضیحات

 

ویژگی ها

  • آنالایزر الکترولیت خودکار Na+، K+ و Cl-
  • اندازه گیری مستقیم Na+، K+ و Cl- توسط الکترودهای انتخابی یونی
  • نوع نمونه: خون کامل، سرم و مواد QC آبی
  • حجم نمونه: ۸۰ µL ± ۵ µL
  • کارایی: ۴۸ نمونه در ساعت بدون چاپ، ۴۵ نمونه در ساعت با چاپ نتایج
  • زمان آنالیز: ≤۸۰ ثانیه
  • ذخیره سازی داده های بیمار تا ۲۰۰ نتیجه
  • بسته زباله خوددار