سرویس و کالیبراسیون استات فکس وستا تجهیز پارت

قوانین و مقررات فراخوان StatFax

 1. ۱- تلاش شرکت بر این خواهد بود که دستگاه کمتر از ۴۸ ساعت تحویل مراکز مصرف کننده گردد.
  ۲- به منظور اطمینان خاطر مشتریان محترم، دستگاه بعد از سرویس، در خصوص خدمات انجام شده، ۲ماه گارانتی خواهد بود.
  ۳- پس از سرویس و پاس کردن آزمون ها، گواهینامه معتبر کالیبراسیون به مدت ۶ ماه برای آن دستگاه صادر خواهد شد.
  ۴- در این فراخوان ۵۰ درصد مبلغ کالیبراسیون به عنوان تخفیف در نظر گرفته شده و هزینه سرویس جدا از روند کالیبراسیون محاسبه خواهد شد.
  ۵- تعویض قطعات شامل تخفیف فراخوان نخواهد بود.
  ۶- سالم بودن برچسب پلمپ، جز الزامات گارانتی دستگاه بعد از سرویس خواهد بود.
  ۷- قبل از ارسال دستگاه، روش ارسال و هزینه آنرا را با شرکت چک فرمایید