استفاده از قطعات یدکی و متخصصین آموزش دیده، تعمیر دستگاه های خود را بسیار تخصصی می کند. کار با نماینده انحصاری شرکت آمریکایی، شما را قادر می سازد تا دستگاه های آزمایشگاهی حساس خود را تعمیر کنید و با اطمینان با آن دستگاه کار کنید. برای پیدا کردن شرایط تعمیر حرفه ای با استفاده از فرم زیر تماس بگیرید.

تعمیرات تخصصی استات فکس | StatFax ۹۰%
تعمیرات تخصصی کمول | ChemWell ۹۰%